top of page
IMG_6939.JPG

Ansökningar

Ansökningar till Kungsgårdsstiftelsen riktas till styrelsen. 

Utdelning sker vanligen i april, efter att annons om möjligheten att ansöka ingått i tidningen Västra Nyland. Deadline för ansökningar är vanligen 31.3.

Alla sökande får skriftligt besked efter styrelsens möte.

Nedan förtecknas grundläggande utdelningsprinciper. Styrelsen förbehåller sig dock möjligheten att av särskilt goda skäl frångå dessa. Stiftelsen kan välja att under ett år rikta utdelningen till någon särskild sektor.

Bidrag delas ut ur allmänna fonden, vars syfte är att stöda kulturell och annan verksamhet i Ekenäsnejden och Snappertuna, och ur seniorfonden, vars syfte är att stöda verksamhet för äldre inom samma område.

Bidrag beviljas i regel inte för redan genomförda projekt, till privatpersoner, för sådant som tillhör det offentligas ansvar, för anställning, för lägerskolor och skolors utfärder, för återkommande, regelbunden verksamhet (drift), till skolor, för investeringar eller för naturvård.

Bidragens storlek är i regel 500–1500 euro.

Beviljade bidrag och understöd år 2022

 

Ur Allmänna fonden:

Con Amore, för RaseProms

EIF fotbollsjuniorers stödfond

Raseborgs sommarteater, för föreställningen All shook up               
Krigshistoriska föreningen, för 3D-utställning
Kulturhuset Karelia, för föreställningen Månskensprinsen                
Tigern, för gymnasiebesök och skrivstöd i Ekenäs

Ur Seniorfonden:

Arbetets vänner i Ekenäs, för allsångsevenemang       
Ekenäs pensionstagare, för verksamheten

Ekenäs pensionärer, för födelsedagsfest
Ekenäsnejdens invalider, för stödpersonsverksamhet

Skogby ungdomsförening, för projektet Vi minns gångna tider         
Äldreomsorgen i Ekenäs, för verksamhet kring minnessjukdom

bottom of page