top of page
Okänd_soldat_Kungsgardsstiftelsen.jpg

Kulturpriset

Inom Kungsgårdsstiftelsen finns en fond med namnet Okänd soldat i Harparskog, som kommit till genom en donation av Föreningen Okänd soldat i Harparskog. Fonden har instiftats för att premiera årets kulturgärning i Ekenäsnejden. På detta sätt lever arvet från Okänd soldat i Harparskog kvar.


Priset (2 000 euro) delades ut för första gången år 2019 till Hurja Piruetti ry. Priset för år 2020 utdelades till projektgruppen bakom dokumentären Harparskoglinjen – Västfronten mot Sovjet. Priset utdelades under en tillställning vid Frontmuseets bunker Irma i Harparskog.

Priset för år 2022 utdelades till Bio Forum för en mångsidig daglig biografverksamhet i Ekenäs. Hösten 2023 utdelades priset till Riggert och Catherine Munsterhjelm på Munsterhjelm Art Center för deras mångsidiga kulturarbete i Snappertuna.

Foto: Johan Karlsson

bottom of page