top of page

 Kungsgårdsstiftelsen

Understöd för kultur, idrott och samhällsnyttig verksamhet inom Ekenäsnejden och Snappertuna

Kungsgårdsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att stöda hembygden och främja resurshushållningen i Ekenäsnejden och Snappertuna. Det görs genom att bevilja understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom det här området.

Stiftelsen kan också bevilja ekonomiskt stöd till arbete som främjar sparande och ekonomisk fostran inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen delar ut pris för årets kulturgärning i Ekenäsnejden. Ansökningar till Kungsgårdsstiftelsen riktas till styrelsen. Utdelning sker vanligen i april.

IMG_0001.HEIC
IMG_8430.HEIC
IMG_7106.jpg
IMG_7007.HEIC

Ansökningar

Bidrag delas ut ur allmänna fonden, vars syfte är att stöda kulturell och annan verksamhet i Ekenäsnejden och Snappertuna, och ur seniorfonden, vars syfte är att stöda verksamhet för äldre inom samma område.

Bidragens storlek är i regel 500–1500 euro och utdelningen sker vanligen i april.

Kulturpriset

Inom Kungsgårdsstiftelsen finns en fond med namnet Okänd soldat i Harparskog som kommit till genom en donation av Föreningen Okänd soldat i Harparskog. Fonden har instiftats för att premiera årets kulturgärning i Ekenäsnejden. På detta sätt lever arvet från Okänd soldat i Harparskog kvar.

Donationer

Kungsgårdsstiftelsen tar emot donationer för vidare förvaltning. Det kan till exempel handla om medel från en förening som avslutat sin verksamhet, testamenten eller privata donationer.

Kontakt

Kungsgårdsstiftelsen

www.kungsgardsstiftelsen.fi

ansokan@kungsgardsstiftelsen.fi

 

Ordförande:   
Linnéa Henriksson,

040 529 4894

bottom of page